ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช

คณะคุณครู และลูกๆฟ้า-ขาว ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการธราภรณ์   พรหมคช เข้าสู่รั้วโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557